Velkommen til Prestmosen FUS barnehage A/S Klikk her for å lese mer

I Prestmosen FUS barnehage gir vi rom for barnas opplevelser og innspill, og barnas medvirkning ivaretas. Barna skal oppleve at deres innspill teller og at de blir sett og hørt. Vi tar vare på hverdagsmagien gjennom å være nysgjerrige og skape tid for undring sammen med barna.

Vi har en stor og variert utelekeplass og en unik beliggenhet med skogen som nærmeste nabo. Skogen brukes som lekearena hvor kreativitet og fantasi får næring. Barna lærer å bli glad i og ta vare på naturen.

Følg oss gjerne på Facebook